Deta-vast

Is het de bedoeling dat een professional uiteindelijk bij u in dienst treedt? Dan is deta-vast een goede oplossing. Na een detacheringsperiode kunt u de professional bij goed functioneren een dienstbetrekking aanbieden. Deze manier van werven heeft zowel voor u als de professional veel voordelen.

Er zijn diverse redenen te benoemen waarom de deta-vast constructie zeer interessant kan zijn. Een voorbeeld hiervan is als één van uw medewerkers om welke reden dan ook voorlopig geen deel kan nemen aan het arbeidsproces en de kans op terugkeer gering is. Of wanneer u geen duidelijk beeld heeft van de toekomstige ontwikkelingen van uw afdeling of organisatie. Met de deta-vast constructie behoudt u de flexibiliteit zonder risico’s en heeft u de mogelijkheid om de professional in praktijk te leren kennen voordat u een langdurige verbintenis aangaat.

Indien u geïnteresseerd bent in onze deta-vast constructie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact