Waar vind ik de cao VVT?

Werk jij in de (ouderen) verzorging, verpleging, kraamzorg of thuiszorg? Dan is de cao verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg (VVT) op jou van toepassing. In deze cao zijn afspraken gemaakt over zaken zoals salaris en toeslagen, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig werken. Wanneer de looptijd van de cao is verlopen maar er nog geen nieuwe cao is afgesloten, blijft de oude geldig.

De cao VVT download je hier. Heb je vragen over de cao? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Samen in de Zorg.

Download de cao VVT