Waar vind ik de cao ziekenhuizen?

In Nederland werkt 8 op 10 medewerkers onder een cao. Ook voor ziekenhuispersoneel is een cao afgesloten. In deze cao zijn afspraken gemaakt over zaken zoals salaris en toeslagen, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig werken. Wanneer de looptijd van de cao is verlopen maar er nog geen nieuwe cao is afgesloten, blijft de oude geldig.

Heb je vragen over de cao ziekenhuizen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Samen in de Zorg.

Download de cao ziekenhuizen