Is Samen in de Zorg een uitzendbureau in de zorg?

Samen in de Zorg is een detacheerder. Wij bemiddelen professionals voor verpleeg- en
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, welzijn en
gehandicaptenzorg. Dat gaat in de meeste gevallen om vacatures met uitzicht op een dienstverband bij de betreffende instelling. Maar het kan ook gaan om tijdelijke opdrachten, bijvoorbeeld om een vervanging tijdens zwangerschapsverlof of ziekte. Ook interim kandidaten en zelfs ZZP’ers bemiddelen wij. In tegenstelling tot een uitzendbureau in de zorg ligt de focus voor Samen in de Zorg bij structurele invulling middels tijdelijke banen of bemiddeling naar vaste banen. Daarmee hebben wij een breder takenpakket dan een uitzendbureau in de zorg.

Snel de beste match
We begrijpen dat het vinden van medewerkers meer is dan het invullen van een vacature. Samen in de Zorg hecht daarom veel waarde aan de screeningsfase en persoonlijk contact. We leren onze kandidaten en opdrachtgevers goed kennen, waardoor we de beste match kunnen maken. Die match gaat verder dan het cv van een kandidaat. Past hij of zij bijvoorbeeld ook bij de organisatie en binnen het team? Zijn er ambities waar we de kandidaat in kunnen ondersteunen? Loopt de (zorg)instelling misschien nog tegen andere vraagstukken aan? Hierin onderscheiden we ons van een uitzendbureau in de zorg. Met onze jarenlange ervaring in detachering en ons grote netwerk van zowel kandidaten als opdrachtgevers, kunnen wij niet alleen goed maar ook heel snel vacatures vervullen. Dat maakt dat we méér zijn dan een uitzendbureau in de zorg.

Partnerschap
Vergrijzing, het nieuwe werken, technische innovaties, er verandert veel in de zorg. Voor (zorg)instellingen betekent dit vaak dat er behoefte ontstaat aan een partner op het gebied van de flexibele schil. Een organisatie die met raad en daad bijstaat. En als dat nodig is ook snel de juiste kandidaten kan bemiddelen. Tegelijkertijd zoeken veel kandidaten flexibiliteit en manieren om verschillende werkervaring op te doen en dat lukt niet altijd via een uitzendbureau in de zorg. Samen in de Zorg werkt vanuit een partnerschap waarbij we rekening houden met de wensen en behoeften van zowel kandidaten als (zorg)instellingen.

Onze diensten
Samen in de Zorg biedt dezelfde diensten als een uitzendbureau in de zorg én meer: