Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Sinds 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en met de Wet DBA dient de opdrachtgever te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. De belastingdienst toetst bij de beoordeling van een overeenkomst of de professional daadwerkelijk als zzp'er kan werken, of als werknemer moet worden aangemerkt. Een goedgekeurde modelovereenkomst werkt alleen als kan worden aangetoond dat de overeenkomst in de praktijk wordt nageleefd. Een opdrachtgever en opdrachtnemer hebben dus groot belang bij de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Hoe gaat Samen in de Zorg met de wetswijziging DBA om?

Samen in de Zorg werkt met goedgekeurde modelovereenkomsten, zodat wij zzp'ers bij onze opdrachtgevers kunnen blijven inzetten. Samen in de Zorg maakt daarbij met de Belastingdienst afspraken over de naleving van de modelovereenkomsten.

Vragen

Voor zzp’ers en opdrachtgevers levert de wet DBA veel vragen op: Is er nu wel of geen sprake van een dienstverband? Hoe lang kunnen wij een zzp’er inzetten? Dient er loonheffing te worden ingehouden?

Samen in de Zorg heeft zich gespecialiseerd in de wet DBA en kan opdrachtgevers én zzp’ers adviseren. Onze adviseurs geven graag duidelijkheid bij vragen over de wet DBA.

Contact