Blog

Valentijnsdag: liefdesrelaties op de werkvloer

Valentijnsdag staat weer voor de deur. Een dag om met elkaar de liefde te vieren! Een perfect moment om even stil te staan bij liefde én liefde op de werkvloer.

Collega’s zien elkaar bijna iedere dag, hebben dezelfde interesses, werken intensief samen en delen soms liefde en leed. Niet zo gek dus, dat er nu zo nu en dan liefdesrelaties op de werkvloer ontstaan. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de helft van alle werkenden wel eens een romance op de werkvloer heeft gehad.

Wat mag en kan er gebeuren?
• Een werkgever kan een werknemer niet opleggen met hij privé wel of niet omgaat. Het liefdesleven en de relaties van werknemers behoren tot hun privédomein. Dat privédomein wordt beschermd door de Grondwet. De werkgever mag zich hier niet mee bemoeien.

• Als de liefde tussen twee gelijkwaardige collega’s is opgebloeid, heeft de werkgever daar in feite geen bemoeienis mee. Als de werkverhouding daardoor verstoord dreigt te raken, kan dat wel reden zijn voor een werkgever om te in grijpen.

• De werkgever moet zeer alert zijn als een leidinggevende een liefdesrelatie heeft met zijn ondergeschikte. In de ongelijke werksituatie kan een ondergeschikte zich gedwongen voelen om de liefde van de leidinggevende te beantwoorden.
Als de liefde op de werkvloer van één kant komt en de verliefde werknemer zijn collega die deze liefde niet beantwoord, niet met rust laat, is al snel sprake van ongewenste intimiteiten.

• De (werk)verhouding tussen twee tortelduifjes kan ook reden zijn voor een werkgever om in te grijpen.

• Als de vonk tussen een werknemer en een zakelijke relatie overslaat, kan dat ook tot lastige en soms onwenselijke situaties leiden.

• De zorgplicht van de werkgever bestaat eruit dat hij beleid voert dat is gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode.

Zakelijke (liefdes)relaties
Als de vonk overslaat tussen een werknemer en een zakelijke relatie, kan dat ook tot lastige en soms onwenselijke situaties leiden. De kans is groot dat het belang van de werkgever door de werknemer minder fanatiek wordt opgepakt dan het geval zou zijn als er geen sprake was van liefde. Soms is het beter om de contacten met deze zakenpartner over te laten aan een collega. In elk geval is het belangrijk dat de werkgever op de hoogte wordt gesteld.

Ons advies
Dit is gebaseerd op gezond verstand: kijk of er een gedragscode is en houd je daaraan. Als de gedragscode ontbreekt, zorg dan dat jij het bespreekt met jouw leidinggevende. Dat kan jou nooit worden teruggeworpen dat je de belangen niet in aanmerking neemt. Liefde op de werkvloer vereist heel wat gezond verstand. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel noodzakelijk.