Blog

Beeldzorg in de versnelling binnen zorgorganisaties

Er is veel gevraagd van de zorg in de afgelopen tijd. Innoveren lijkt tijdens de coronacrisis niet de eerste topprioriteit. De meeste innovatieprojecten zijn tijdelijk stopgezet of hebben vertraging opgelopen. Vaak een logische keuze. Tegelijkertijd is er ook de tegengestelde beweging zichtbaar. Hoe kunnen wij innovaties versnellen die de zorg kunnen ondersteunen en ontlasten?

Met één druk op de knop in contact
Beeldzorg is alle zorg waarbij de cliënt vanaf afstand in direct contact staat met de zorgprofessionals. Dit noem je ook wel beeldschermzorg, videobellen of beeldbellen. De zorgprofessional en cliënt hebben contact via het beeldscherm van hun tablet, smartphone laptop of televisie.

Zorg op afstand is beeldzorg, toch? Dit klopt niet helemaal. Met zorg op afstand wordt alle zorg bedoeld die juist niet direct (en dus van afstand) wordt verleend aan een cliënt.

Beeldschermzorg, of videobellen, is wel een vorm van zorg op afstand. Maar het is wel de meest directe vorm van ‘zorg op afstand’. Een hulpverlener en cliënt moeten per slot van rekening tegelijkertijd online zijn om het gesprek te kunnen voeren. In feite is beeldbellen dus niet veel anders dan een face-to-facegesprek, alleen zijn de gesprekspartners niet fysiek in dezelfde ruimte.

Beeldzorg heeft daarom wel de voordelen van zorg op afstand (het bespaart bijvoorbeeld reistijd), maar dan met behoud van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen in een gesprek.

Met of zonder voldoening
De toegevoegde waarde van nieuwe ontwikkelingen staat buiten kijf. Echter, geeft het de zorgprofessional of de cliënt ook net zoveel voldoening? Laten we de vraag anders stellen: krijg jij meer voldoening van een fysieke ontmoeting? Dat lijkt mij wel! Je ziet, als zorgprofessional, sneller wat een cliënt écht nodig heeft. Echt aandacht dus, want dat werkt altijd. Als zorgprofessional weet jij dat beter dan wie ook.

Dus met andere woorden. De beeldzorg is eenvoudiger en toegankelijker. Maar brengt het ons evenveel levensgeluk? Samen in de Zorg is benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag.