Blog

Veranderbereidheid in de zorg tijdens corona

Ziekenhuizen hebben de laatste anderhalve maand een topprestatie geleverd. De coronacrisis laat hiermee, ondanks alle ellende, ook de mooie kant van de zorg zien. Daadkracht, flexibiliteit en creativiteit vieren hoogtij en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Samen in de Zorg ziet innovaties waaraan al lang werd gewerkt in hoog tempo doorbreken, terwijl de zorg van oudsher toch een vrij conservatieve wereld is waar men snel bezwaren ziet bij nieuwe initiatieven. Corona heeft ervoor gezorgd dat wij moeten denken in mogelijkheden en de enige manier om te leren is echt iets uit te proberen. Niemand heeft de waarheid namelijk in pacht op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan videoconsulten en diagnose op afstand. Ook zien wij een ongekende veranderbereidheid; kinderartsen werken opeens onder supervisie van een longarts op de COVID afdeling en cardiologen stappen in versneld tempo over op monitoring op afstand.

Nederland zal in de komende periode in hoog tempo moeten blijven veranderen. Dit roept de vraag op: welke lessen kunnen wij trekken uit de coronaperiode op het gebied van veranderen? En hoe kunnen wij de daadkracht en veranderbereidheid die wij in de coronacrisis zien binnen de zorg behouden?

Complexe periode heeft gezorgd voor nieuwe uitdagingen.
De coronaperiode is een periode zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt in Nederland. Dus ook niet in de zorg. Het is een periode met veel onzekerheid en complexiteit. Onzekerheid over hoe in de zorg om te gaan met de anderhalve meter samenleving, over welke zorg wij digitaal kunnen aanbieden, over hoe de grote werkvoorraden moeten worden weggewerkt.


Het blijft mentaal moeilijk om te aanvaarden. Er is geen datum bekend waarop wij allemaal samen de overwinning op het coronavirus zullen vieren. De impact op de cultuursector is enorm geweest. De zorg bleef fier overeind. Oók in het heetst van de strijd. Wij blijven het samen doen.

Wil jij de nieuwe uitdagingen omarmen? Neem een kijkje op onze vacaturepagina voor de nieuwste zorgvacatures!