Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens


Ik geef toestemming aan Samen in de Zorg om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door Samen in de Zorg worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere instanties of instellingen of gegevens over mij die door Samen in de Zorg worden verstrekt aan anderen, zoals vermeld in de privacyverklaring (www.samenindezorg.nl) welke mij genoegzaam duidelijk is.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Indien Samen in de Zorg voornemens is om nieuwe gegevensverwerkingen uit te voeren, informeert Samen in de Zorg mij hieromtrent;

  • Samen in de Zorg informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat
    Samen in de Zorg mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen;

  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Samen in de Zorg deze niet registreren dan wel verwijderen;

  • Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Samen in de Zorg legt uit wat de gevolgen voor mijn werkzaamheden zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef;

  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor werkzaamheden. Samen in de Zorg zal mij hier van geval tot geval over informeren;

  • Deze toestemming is zeven jaar geldig.

Ik verklaar hierbij dat mijn toestemming uitdrukkelijk en vrijelijk is gegeven. Samen in de Zorg heeft mij nergens toe gedwongen.